Fanie Cloete

Akademikus

Fanie Cloete is ‘n emeritus-professor in die Staatkunde by beide die Universiteite van Stellenbosch en Johannesburg. Hy was in die 1980's betrokke by die beplanning en implementering van die staatkundige hervormingsproses in Suid-Afrika, ter voorbereiding van die latere onderhandelde politieke skikking wat tot die huidige demokratiese politieke bedeling in die land gelei het. Hy doen tans navorsing oor kritiese momente gedurende daardie periode.

Vrye Denker

’n Nuwe regering van nasionale eenheid?

Nuus & Politiek
Gratis

Oor Pik Botha se spin, Filistyne en ‘toordokters’