Ismail Lagardien

Skrywer

Ismail Lagardien skryf al van toeka se dae af. Hy is 'n rubriekskrywer wat worstel met die realiteit om hom. Hy was op die sekretariaat van die nasionale beplanningskommissie en is 'n besoekende professor by Wits se Skool vir Regeerkunde.

Vrye Denker

Ons soeke eindig nie by die Weste nie

Vrye Denker

Kom ons hoor ál Suid-Afrika se stories

Vrye Denker

Jou huis is presies waar jy moet wees

Vrye Denker
Gratis

Wie kan by die ANC oorneem?

Vrye Denker

Gaza beleef eeu se eerste holocaust

Vrye Denker
Gratis

Israel soek meer ruimte vir ’n suiwer volk

Vrye Denker

Kan ’n mens Europeërs vermy?

Vrye Denker
Gratis

Demokrasie kom voor ’n groot toets te staan

Vrye Denker
Gratis

‘Ag sjym’ vir Trump se Magalomaniakke

Vrye Denker
Gratis

Israel: Wanneer is dit genoeg?