Albertus van Wyk

Bydraer

Albertus is 'n voormalige joernalis wat vandag met (baie mooi) meubels smous

X